Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ giấy phép doanh nghiệp » Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào ?

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào ?

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục này được thực hiện như thế nào? Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cần những giấy tờ nào nhiều? Đây là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là đối

Thay đổi đăng ký kinh doanh hay còn gọi là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc mà doanh nghiệp cần thực hiện khi có sự thay đổi về nội dung đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, thủ tục này được thực hiện như thế nào? Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cần những giấy tờ nào nhiều? Đây là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp không có bộ phận phụ trách mảng pháp lý.

Bài viết dưới dây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn đọc thông qua bài viết có tiêu đề “Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh”.

Nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong qua trình hoạt động, doanh nghiệp phát sinh những thay đổi trong kinh doanh dẫn đến việc phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.Theo đó, các doanh nghiệp thường thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau đây:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần

– Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

– Thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

– Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

– Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

– Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

–  Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế

– Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

– Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập

– Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đối với các thủ tục thay đổi nêu trên, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị hồ sơ gửi đến Cơ quan thuế (đối với một số thủ tục), Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố. Và với mỗi thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị cho việc đăng ký thay đổi là khác nhau. Tuy nhiên, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu đến bạn đọc một số thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cơ bản và phổ biến. Hãy cùng theo dõi bài viết.

đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

đăng ký kinh doanh thương mại điện tử

Thay đổi địa chỉ trụ sở hính của doanh nghiệp

Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đâu tư – nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở mới. Theo đó, hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành đính kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Quyết định, Nghị quyết và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Giấy  ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

 

Thay đổi tên doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chỉ trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành đính kèm Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Quyết định, Nghị quyết và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Giấy  ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

Thay đổi thành viên hợp danh

Nếu ông ty hợp danh xảy ra sự kiện là chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên hợp danh mới thì doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Danh sách thành viên công ty hợp danh theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

Thay đổi người địa điện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần

Nếu công ty TNHH, công ty cổ phần thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt chỉ trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành đính kèm Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện thep pháp luật mới;

– Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lê;

– Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Nghị quyết, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đối với việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mơi;

–  Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

Lưu ý: Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật cần có chữ ký của người đại diện trong công ty. Theo quy định của pháp luật, việc ký vào văn bản thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể do các chủ thể sau đây ký và ghi rõ họ tên:

– Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên;

– Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;

– Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Nếu không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

– Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Thay đổi nội dung đăng ký thuế

Khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây chúng tôi gửi đến bạn đọc một số nội dung cơ bản về thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:….email:…để được hỗ trợ tư vấn.

->>> Tham khảo thêm : Bổ sung nghành nghề kinh doanh

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!