Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Đăng ký logo phòng tập gym như thế nào ?

Đăng ký logo phòng tập gym như thế nào ?

Logo là một sản phẩm trực quan bao gồm chữ hoặc hình ảnh hoặc cả hai, được sử dụng để nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó.

Hiện nay, nhu cầu tập thể dục thể thao của người dân ngày càng được nâng cao. Đây là một cơ hội tiềm năng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mở rộng và phát triển các câu lạc bộ thể dục thể hình. Đáng chú ý nhất là phòng tập gym – nơi dành cho mọi đối tượng. Nhiều phòng tập gym ra đời, thì cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi. Sự cạnh tranh đó không đơn thuần là cạnh tranh về mặt bằng, vật chất mà dần chuyển sang hướng cạnh tranh về thương hiệu. Vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ thì việc đăng ký logo phòng tập gym là điều hết sức cần thiết.

Tại sảo phải đăng ký logo phòng tập gym?

Có thể hiểu, logo là một sản phẩm trực quan bao gồm chữ hoặc hình ảnh hoặc cả hai, được sử dụng để nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân nào đó. Chủ sở hữu nên đăng ký logo phòng tập gym bởi các lý do sau đây:

Thứ nhất: Logo là dấu hiệu để khách hàng phân biệt chất lượng dịch vụ của các phòng gym với nhau. Việc đăng ký logo phòng tập gym sẽ góp phần nâng cao uy tín và niềm tin đối với khách hàng.

Thứ hai: Khẳng định quyền sở hữu đối với logo đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Thứ ba: Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu sẽ có cơ sở pháp lý để ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đối với logo của mình, đồng thời có thể yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật xử lý mọi hành vi xâm phạm đối với logo (nếu có).

Thứ tư: Việc đăng ký logo sẽ giúp doanh nghiệp quảng bá được thương hiệu một cách rộng rãi và tạo niềm tin đối với khách hàng.

Đăng ký logo phòng tập gym là gì?

Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam không đề cập đến khái niệm logo mà chỉ dùng khái niệm nhãn hiệu. Căn cứ vào nội dung phân tích nêu trên, có thể thấy, logo ở đây chính là nhãn hiệu và thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Theo quy định của pháp luật hiện hành, nhãn hiệu được dịnh nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biết hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân với nhau.

Như vậy, đăng ký logo phòng tập gym chỉ là một cách gọi cụ thể của thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký logo phòng tập gym như thế nào?

Như đã đề cập ở trên, đăng ký logo phòng tập gym chỉ là một cách gọi cụ thể của thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Do đó, trình tự, thủ tục đăng ký logo phòng tập gym như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo đó hồ sơ đăng ký logo phòng tập gym cần chuẩn bị bao gồm :

+ Tờ kkai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu;

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định logo cần bảo hộ trong đơn đăng ký logo theo quy định, cụ thể gồm: Mẫu logo và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang logo; Quy chế sử dụng logo tập thể, quy chế sử dụng logo chứng nhận.

+ Giấy uỷ quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

+ Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên gồm: Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên; Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi việc chuẩn bị hồ sơ hoàn tất, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện tới trụ sở của Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hà Nội hoặc hai Văn phòng đại diện của Cục là tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 3: Thẩm định hình thức đơn

Cục Sở hữu trí tuệ, tại bước này, sẽ tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 4: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, thông tin của đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 2 tháng kể từ ngày có quyết định. Thông tin được công bố bao gồm mẫu nhãn hiệu và danh sách các sản phẩm áp dụng nhãn hiệu đã được đăng ký.

Bước 5: Thẩm định nội dung đơn

Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng được nêu trong đơn, xem nhãn hiệu đó có giống với các nhãn hiệu đã được đăng ký hay không. Từ đó, Cơ quan đăng ký xác định phạm vi bảo hộ tương ứng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Bước 6: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Thời gian thực hiện: 12 – 15 tháng (có thể dài hơn do số lượng hồ sơ lớn). Trong đó: (i) Thẩm định hình thức đơn: 01 tháng từ ngày nộp đơn; (ii) Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; (iii) Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

thủ tục đăng ký logo

Lệ phí và phí đăng ký logo phòng tập gym

Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký logo phòng tập gym phải nộp các loại phí và lệ phí sau:

Thứ nhất: Về lệ phí, bao gồm:

– Lệ phí nộp đơn (cho các nhóm đến 06 sản phẩm, dịch vụ) là 180.000 đồng. Trường hợp đơn đăng ký logo có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi là 30.000 đồng.

– Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi đơn là 600.000 đồng (nếu người nộp đơn có yêu cầu).

– Lệ phí công bố đơn là 120.000 đồng.

– Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký logo là 120.000 đồng.

– Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký logo là 120.000 đồng.

–  Lệ phí công bố Giấy Chứng nhận đăng ký logo là 120.000 đồng.

Thứ hai, về phí sẽ bao gồm:

– Phí thẩm định nội dung (mỗi nhóm đến 06 sản phẩm/dịch vụ) là 300.000 đồng.

Trong trường hợp người đăng ký logo có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 07 trở đi từ 60.000 đồng.

– Phí tra cứu thông tin (mỗi nhóm đến 06 dản phẩm/dịch vụ) là 60.000 đồng.

Trường hợp nếu đơn đăng ký logo có trên 06 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 07 trở đi là 24.000 đồng.

Như vậy, có thể tính chi phí cho việc đăng ký logo độc quyền với số lượng 01 logo/nhóm sản phẩm/dịch vụ/tối đa 06 sản phẩm/dịch vụ là 1.000.000 đồng (phí đăng ký đơn) và 360.000 đồng phí Cấp Giấy chứng nhận đăng ký logo là 1.360.000 đồng.

Trên đây là nội dung bài viết “Đăng ký logo phòng tập gym” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

->>> Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

->>> Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký sáng chế

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!