Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ giấy phép doanh nghiệp » Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Hiện nay theo quy định của pháp luật giấy phép lao động của người nước ngoài có thời hạn tối đa là 02 năm. Tuy nhiên trên thực tế khi hết thời hạn này, người lao động nước ngoài vẫn có nhu cầu ở lại Việt Nam làm việc thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý bạn đọc những nội dung liên quan đến vấn đề gia hạn giấy phép lao động này thông qua bài viết Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động

Vấn đề về thời gian của giấy phép lao động được quy định tại điều 155 Bộ luật lao động và điều 10 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP như sau:

– Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm

– Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

+ Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.

+ Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

+ Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.

+ Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.

+ Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

+ Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.

+ Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

+ Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Căn cứ điều 155 Bộ luật lao động và điều 10 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm, trường hợp gia hạn thì chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số Nghị định 152/2020/NĐ-CP thì điều kiện gia hạn giấy phép lao động như sau:

+ Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

+ Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

+ Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì thủ tục gia hạn giấy phép lao động sẽ được thực hiện như sau:

– Thứ nhất, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động gồm:

+ Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP

+ 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

+ Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.

+ Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

+ Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP

+ Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động cho người nước ngoài đã được cấp.

Lưu ý: Giấy tờ quy định là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

– Thứ hai, địa điểm nộp hồ sơ: người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Thứ ba, trình tự gia hạn giấy phép lao động

+ Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Đối với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động thì sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

– Thứ tư, thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa là 02 năm và chỉ được gia hạn một lần.

Với nội dung bài viết trên, chúng tôi vừa gửi đến bạn đọc những nội dung liên quan đến Thủ tục gia hạn giấy phép lao động. Hi vọng những chia sẻ này đã giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề này.

 ->>>>>> Tham khảo thêm: Lý lịch tư pháp

->>>>> Tham khảo thêm: Giấy phép tư vấn du học

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!