Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh » Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chú ý đến Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu thời gian để tính toán công việc cho phù hợp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh? Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh bao lâu?

Thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

Thay đổi đăng ký kinh doanh là việc mà các doanh nghiệp thay đổi một số nội dung kinh doanh hoặc toàn bộ các nội dung kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.

Những nội dung mà doanh nghiệp có thể thay đổi bao gồm:

– Thay đổi Tên doanh nghiệp (Tên Tiếng Việt, Tiếng Anh, tên viết tắt);

– Thay đổi trụ sở của doanh nghiệp;

– Thay đổi Vốn điều lệ, tỉ lệ phần vốn góp;

– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi thông tin Người đại diện theo ủy quyền;

– Thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần;

– Thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp;

– Thông tin về đăng ký thuế.

Khi nào cần thay đổi đăng ký kinh doanh?

– Khi có những phát sinh thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh để phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

+ Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh bao lâu?

Khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chú ý đến Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao nhiêu thời gian để tính toán công việc cho phù hợp.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 thì  Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

– Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

– Tuy nhiên thực tế thấy được rằng khách hàng tự soạn thảo hồ sơ và tự mình tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ dẫn đến việc thời gian thay đổi có thể kéo dài do hồ sơ sẽ bị cơ quan đăng ký trả lại do chưa hợp lệ, thậm chí có nhiều trường hợp tự thực hiện thay đổi và thời gian kéo dài đến hàng tháng mà vẫn chưa hoàn thành.

– Do đó thay vì tự mình thực hiện nhiều khách hàng đã lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ để ủy quyển thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

->>> Tham khảo thêm: Thay đổi căn cước trên giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

– Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần xác định rõ các nội dung cần thay đổi. Doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi một hoặc nhiều nội dung đăng ký kinh doanh trong cùng một thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Ngoài Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh thì một nội dung cũng được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đó là hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.

– Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ phụ thuộc vào việc thay đổi cụ thể trong từng trường hợp nhất định. Nếu doanh nghiệp phát sinh thay đổi liên quan đến nội dung gì thì cần cung cấp thông tin, hồ sơ giấy tờ liên quan đến nội dung cần thay đổi đó.

– Ví dụ đăng ký đổi tên doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

– Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

– Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty tnhh

->>> Tham khảo thêm: Thành lập công ty cổ phần

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!