Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương?

Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương?

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế xã hội, hàng loạt các website được thành lập với các mục đích khác nhau, chẳng hạn như website doanh nghiệp, website cá nhân, website thương mại điện tử, website tin tức,… Tuy nhiên, theo quy định hiện hành không phải mọi loại website đều phải đăng ký với Bộ Công thương.
Bài viết Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương? sẽ cung cấp cho quý bạn đọc

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế xã hội, hàng loạt các website được thành lập với các mục đích khác nhau, chẳng hạn như website doanh nghiệp, website cá nhân, website thương mại điện tử, website tin tức,… Tuy nhiên, theo quy định hiện hành không phải mọi loại website đều phải đăng ký với Bộ Công thương.

Bài viết Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương? sẽ cung cấp cho quý bạn đọc các thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề này.

Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương

Hiện nay các quy định liên quan đến đăng ký website với Bộ Công thương được quy định tại các văn bản sau:

– Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử,

– Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công thương;

– Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý Website thương mại điện tử;

– Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, háo chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực;

Theo quy định tại điều 27, Nghị định 52/2013/NĐ-CP, thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

Kết luận: Website thương mại điện tử phải đăng ký với Bộ Công thương theo quy định hiện hành.

Vậy, để tìm hiểu các quy định liên quan đến việc đăng ký website thương mại điện tử, mời quý bạn đọc theo dõi phần tiếp theo của bài viết Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương.

Website Thương mại điện tử là gì?

Nhằm giúp cho các cá nhân, tổ chức có được cách hiểu thống nhất, thuận lợi cho các chủ thể áp dụng pháp luật, Chính phủ đã đưa ra định nghĩa cụ thể về Website thương mại điện tử tại khoản 8, điều 3, NĐ 52/2013/NĐ-CP, như sau:

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Hiên nay, Việt Nam có rất nhiều website thương mại điện tử, trong đó Thế giới di động, Điện máy xanh, Bách hóa xanh,… là các website thương mại điện tử phổ biến.

->>> Tham khảo thêm : Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử

– Điều kiện thiết lập website thương mại điện tử bán hàng:

Điều kiện 1: Là thương nhân, tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân;

Điều kiện 2: Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên internet;

Điều kiện 3: Đã thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

– Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Điều kiện 1: Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật;

Điều kiện 2: Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ quy định về quản lý thông tin trên internet;

Điều kiện 3: Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

  1. a) Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;
  2. b) Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ
  3. c) Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

Điều kiện 4: Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Quy trình thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

– Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Bước 1: Thương nhân, tổ chức đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn bằng việc cung cấp những thông tin sau:

– Tên thương nhân, tổ chức;

– Số đăng ký kinh doanh của thương nhân, số quyết định thành lập của tổ chức;

– Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

– Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức;

– Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

– Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin, thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tiến hành khai báo thông tin theo mẫu và đính kèm hồ sơ đăng ký quy định tại Điều 14 Thông tư 47/2014/TT-BTC

Bước 4: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

– Xác nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu thương nhân, tổ chức thực hiện tiếp Bước 5;

– Thông báo hồ sơ đăng ký không hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Khi đó thương nhân, tổ chức quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin, hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 5: Sau khi nhận được thông báo xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thương nhân, tổ chức gửi về Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin) bộ hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh (bản giấy) theo quy định tại điều 14 thông tư 47/2014/TT-BCT.

Như vậy, ta thấy rằng website thương mại bao gồm 2 loại điển hình là website thương mại điện tử và bán hàng, website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Mỗi loại website thương mại điện tử sẽ thực hiện quy trình thông báo, đăng ký khác nhau, do đó khi thiết lập website quý bạn đọc cần chú ý.  Cảm ơn quý bạn đọc đã theo dõi bài viết Website nào phải đăng ký với Bộ Công thương? của chúng tôi.

->>> Tham khảo thêm : Giấy phép game

->>> Tham khảo thêm : Giấy phép icp

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!