Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Được và Đảng là một trong những qúa trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài và hết sức vinh quang. Tuy nhiên, để giới thiệu người vào Đảng có những quy định nhất định mà không phải ai cũng biết.
Do đó, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến nội dung: Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng.
Yêu cầu đối với Người giới thiệu người

Được và Đảng là một trong những qúa trình phấn đấu bền bỉ, lâu dài và hết sức vinh quang. Tuy nhiên, để giới thiệu người vào Đảng có những quy định nhất định mà không phải ai cũng biết.

Do đó, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến nội dung: Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng.

Yêu cầu đối với Người giới thiệu người vào Đảng:

Căn cứ quy định Điều 3.2 – Quy định số 29-QD/TW quy định cụ thể như sau:

– Đảng viên giới thiệu người vào Đảng là đảng viên chính thức, cùng công tác, lao động, học tập ít nhất 12 tháng với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở.

– Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc tập thể chi đoàn cơ sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cũng có thể xem xét, ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên vào Đảng.

Yêu cầu đối với người được giới thiệu vào Đảng:

Tiêu chuẩn Đảng viên là những chuẩn mực quy định chất lượng của Người Đảng viên, là tiêu chí phân ra giữa Đảng viên và quần chúng, là cơ sở đánh giá chất lượng Đảng viên, là căn cứ để tiến hành mọi mặt công tác Đảng viên. Chính vì thế, người được giới thiệu cũng phải đạt những tiêu chuẩn đấy. Cụ thể:

Thứ nhất: Về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.

– Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người Đảng viên hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thái độ và sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước đo phẩm chất, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi Đảng viên.

– Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản; vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào.

Thứ hai: Về nhận thứ, kiến thức và năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

– Đổi mới đất nước hiện nay là cuộc vận động cách mạng toàn diện và sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

– Theo lời dạy của Lênin: Nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể chiến thắng được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, mặc dù nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Để chiến thắng chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, những người Cộng sản còn phải có kiến thức, có trình độ văn hóa cao, có trí thông minh và năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, một cách kiên trì và nghiêm túc, không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình, kiêu ngạo Cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu.

Thứ ba: Về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.

– Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạnh các quan hệ xã hội.

– Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện cơ hội, cá nhân chủ nghĩa những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đối mới để tìm kiếm lợi ích của cá nhân.

– Các chuẩn mực đạo đức mà người Đảng viên cần có lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thứ tư: Ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

– Là Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối, có quyền chất vấn, chủ trường của Đảng, tranh luận một cách thẳng thắn, đồng thời chú ý lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác.

– Đoàn kết trong Đảng đã trở thành truyền thống quý báu của Đảng ta mà tất cả các tổ chức Đảng và Đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giũ gìn con ngươi của mắt mình.

Thứ năm: Gắn bó mật thiết với quần chúng.

Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách Đảng viên, mà còn là sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính tri thực tiến.

Thứ sáu: Kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

Quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người Đảng viên là phải thực hiện đúng đắng đường lối đó của Đảng.

Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

GIẤY GIỚI THIỆU NGƯỜI VÀO ĐẢNG

 

Kính gửi: – Chi ủy xã Định Hòa

– Đảng ủy tỉnh Thanh Hóa

 

Tên tôi là: NGUYỄN THỊ B

Sinh ngày: 23/05/1977

Vào Đảng ngày: 20/09/2003                       Chính thức ngày: 20/10/2005

Chức vụ hiện nay trong Đảng: Đảng viên.

Quê quán: Định Hòa – Yên Định – Thanh Hóa.

Đang sinh hoạt tại chi bộ: xã Định Hòa.

 

Ngày 20 tháng 08 năm 2020 được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng, cụ thể:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý:

Về việc khai lý lịch của người vào Đảng là đúng sự thật và đủ Điều kiện kết nạp Đảng.

– Những ưu, khuyết điểm chính:

Đồng chí Nguyễn Văn A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nọi dung, quy chế của Cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh.

 

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của bản thân.

 

Thanh hóa, ngày 31 tháng 08 năm 2021

Đảng viên giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Như vậy, Mẫu giấy giới thiệu đã được chúng tôi trình bày trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã chia sẻ một số yêu cầu của Đảng viên được giới thiệu cũng như Đảng viên giới thiệu.

->>> Tham khảo thêm : Lý lịch tư pháp

->>> Tham khảo thêm : Giấy ủy quyền

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!