Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường như thế nào ?

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường như thế nào ?

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường là giấy tờ quan trọng và cần thiết để giúp học sinh, sinh viên của nhà trường học tập và nghiên cứu ở cơ quan đơn vị khác khi cần thiết. Đây là mẫu giấy phổ biến và được sử dụng ngày càng nhiều trong ngày nay tại các trường học. Cụ thể nội dung mẫu đơn ra sao mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường là giấy tờ quan trọng và cần thiết để giúp học sinh, sinh viên của nhà trường học tập và nghiên cứu ở cơ quan đơn vị khác khi cần thiết. Đây là mẫu giấy phổ biến và được sử dụng ngày càng nhiều trong ngày nay tại các trường học. Cụ thể nội dung mẫu đơn ra sao mời bạn đọc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi.

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường là gì

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường cũng như các giấy thiệu khác là một mẫu giấy được sử dụng tương đối phổ biến hiện nay. Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường thường được sử dụng khi nhà trường giới thiệu học sinh, sinh viên đến thực tập, học việc tại một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào đó trong một thời gian nhất định để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế.

Nội dung của mẫu giấy giới thiệu của nhà trường

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư: “Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.” Theo đó giấy giới thiệu của nhà trường là văn bản hành chính và có nội dung tuân theo quy định của văn bản hành chính.

Trong mẫu giấy giới thiệu của nhà trường sẽ có những nội dung thông tin như sau:

Phần mở đầu gồm: Tên trường, quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm viết giấy giới thiệu; tên của giấy giới thiệu.

Phần nội dung gồm có: phần kính gửi (trong nội dung này sẽ ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị mà nhà trường giới thiệu học sinh, sinh viên đến học tập, thực tập); thông tin sinh viên ( họ tên; mã số sinh viên, thuộc khoa nào); thông tin chi tiết về việv gì.

Trong giấy giới thiệu của nhà trường phải có đầy đủ họ và tên của học sinh, sinh viên được giới thiệu, khóa học, ngành học, ghi tên đầy đủ của đơn vị được giới thiệu đến, địa chỉ và nêu rõ lý do giới thiệu đến.

Phần kết thúc: chữ ký các bên liên quan.

Mẫu giấy giới thiệu của nhà trường

Hiện nay pháp luật chưa quy định mẫu giấy giới thiệu của nhà trường do đó khi có nhu cầu soạn thảo bạn đọc có thể tham khảo mẫu sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường……………………..

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày……tháng…….năm……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….

Nhằm giúp cho sinh viên trường có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa……………….., Trường Đại học ………………. giới thiệu:

Sinh viên: ………………………………………………………

MSSV: ………………………….., Khóa ………….., Ngành: ……………………………..

Được giới thiệu đến: …………………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..

Về việc: ……………………………………………………………………………………..

Kính mong công ty  giúp đỡ cho sinh viên ……………………………..hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết:

Ngày ……..tháng……. năm………..

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy

Khi sinh viên có nhu cầu thực tập, học việc tại một cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nào đó trong một thời gian nhất định để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế thì việc xin giấy giới thiệu phải đảm bảo chính xác cả nội dung và hình thức của văn bản. Theo đó các nội dung mà người viết mẫu giấy giới thiệu của nhà trường phải điền đầy đủ thông tin của cơ quan giới thiệu, thông tin của người được giới thiệu và cơ quan mà người giới thiệu sẽ thực tập.

Thứ nhất tên của trường học cấp giấy giới thiệu: Ví dụ Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;…

Thứ hai là họ và tên, mã số sinh viên, lớp của sinh viên được giới thiệu phải chính xác, rõ ràng để cơ quan tiếp nhận có căn cứ đánh giá nhận xét;

Thứ ba là tên của cơ quan, đơn vị tiếp nhận sinh viên là cơ quan đơn vị nào: UBND xã/thị trấn Thanh Lãng; Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên;…

Thứ tư nội dung của giấy giới thiệu nhà trường về việc cụ thể như saohọc tập nghiên cưú giúp nâng cao trình độ chuyên môn tại công ty X.

Thứ năm thời hạn của giấy giới thiệu trong vòng bao lâu là kết thúc.

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về nội dung mẫu giấy giới thiệu của nhà trường đến bạn đọc quan tâm theo dõi nội dung. Mong rằng thông tin chúng tôi đưa ra hữu ích với bạn đọc.

->>> Tham khảo thêm : Lý lịch tư pháp

->>> Tham khảo thêm : Giấy ủy quyền

->>> Tham khảo thêm : Mẫu đơn xin nghỉ việc

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!