Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ thành lập Công ty » Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Quận Cầu Giấy

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Quận Cầu Giấy

Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Quận Cầu Giấy sẽ được Luật sư Doanh nghiệp cung cấp trọn gói từ A đến Z.

Ai có quyền thành lập công ty tại Quận Cầu Giấy?

* Thứ nhất đối với cá nhân làm chủ sở hữu.

– Là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc cá nhân mang quốc tịch của một quốc gia khác.

– Phải là người có đủ năng lực hành vi hành vi dân sự đồng thời không thuộc một trong các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 (Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Doanh nghiệp khác; Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc).

* Thứ hai, đối với tổ chức làm chủ sở hữu công ty:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014, mọi tổ chức (bao gồm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài) đều có thể trở thành chủ sỡ hữu công ty trừ Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Hồ sơ thành lập công ty tại Quận Cầu Giấy

Hồ sơ thành lập công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-3, I-4, I-5 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty TNHH;

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

– Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác. Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015-NĐ/CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018-NĐ/CP, hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm:

* Đối với thành lập công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Kiểm soát viên.

– Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước)

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối

* Đối với thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Lưu ý, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải theo mẫu được quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư 02/2019 TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)

– Dự thảo Điều lệ công ty

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương.

Các bước thành lập công ty tại Quận Cầu Giấy

Theo quy định tại Điều 27, 28, 29 Nghị đinh số 78/2015-NĐ/CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2018-NĐ/CP), thủ tục thành lập doanh nghiệp (bao gồm thành lập công ty) gồm các bước như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đề nghị đăng ký thành lâp doanh nghiệp.

– Bước 2: Điền thông tin vào mẫu hồ sơ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và scan Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh tương đương để thực hiện thao tác đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

– Bước 3: Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo văn bản ủy quyền nộp bản cứng bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo thời gian được yêu cầu và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.

– Bước 4: Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập công ty tại Quận Cầu Giấy của Luật sư Doanh nghiệp

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty tại Quận Cầu Giấy đối với từng loại hình công ty, trong gói dịch vụ sẽ có những mức hỗ trợ khác nhau. Dưới đây là những lợi ích khi khách sử dụng gói dịch vụ cơ bản về thành lập doanh nghiệp của công ty chúng tôi:

– Được tư vấn trực tiếp các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp.

– Được báo giá dịch vụ chọn gói và hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ sao cho hợp lệ và cần thiết để tiến hành thành lập doanh nghiệp.

– Được các chuyên viên bên công ty chúng tôi trực tiếp hoặc hướng dẫn soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

– Được các chuyên viên bên công ty chúng tôi nộp hồ sơ, tiến hành toàn bộ các thủ tục khi thành lập doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu.

– Trả tận tay kết quả thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!