Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Hỏi đáp » Cách tính vốn điều lệ công ty cổ phần?

Cách tính vốn điều lệ công ty cổ phần?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Khi thành lập doanh nghiệp, các chủ thể có yêu cầu cần cung cấp các thông tin chính xác tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký doanh nghiệp. Một trong những thông tin đó là số vốn điều lệ trong công ty.

Trong bài viết Cách tính vốn điều lệ công ty cổ phần? Luật sư Doanh nghiệp sẽ cung cấp  thông tin về cách tính số vốn điều lệ trong công ty cổ phần tới Quí vị.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Theo đó, cổ phần đã bán được hiểu là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Nhưng khi tính tại thời điểm đăng ký thành lập công ty cổ phần, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Chủ thể có thẩm quyền quyết định cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại là Đại hội đồng cổ đông quyết định với mục đích chào bán để huy động vốn.

Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

Và cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua.

Phần tiếp theo của bài viết Cách tính vốn điều lệ công ty cổ phần? Luật sư Doanh nghiệp sẽ cung cấp thông tin về cách tính giá trị vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Cách tính  vốn điều lệ công ty cổ phần?

Như thông tin cung cấp phần trên, Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Theo đó công ty cổ phần bao gồm những loại cổ phần sau: Cổ phần phổ thông; cổ phần ưu đãi biểu quyết; cổ phần ưu đãi cổ tức; cổ phần ưu đãi hoàn lại; cổ phần ưu đãi khác.

Như vậy khi đăng ký số vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có yêu cầu cần phải nêu rõ được số lượng các loại cổ phần nói trên, giá trị bằng số của mỗi loại cổ phần tính trên tiền Việt Nam Đồng và tỷ lệ  so với  tổng số vốn điều lệ.

Đây là phương thức tính tổng số vốn điều lệ của công ty cổ phần dựa trên các loại cổ phần của công  ty. Với các thông tin  được chủ thể có yêu cầu cung cấp và các văn bản chứng minh liên quan.

Và điều quan trọng nhất trong cách tính vốn điều lệ của công ty cổ phàn là  mệnh giá cổ phần. Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể mệnh giá cổ phần của công ty cổ phần là bao nhiêu mà để cho công ty tự quyết định  mệnh giá này và đăng  ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mệnh giá cổ phần sẽ được ghi và ấn định tại Điều lệ của công ty cổ phần khi thành lập doanh nghiệp. Cũng từ mệnh giá cổ phần này mà ta tính được vốn điều lệ trong công  ty cổ phần.

Từ những phân tích trên Luật sư Doanh nghiệp mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Cách tính vốn điều lệ công ty cổ phần?

Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0981.378.999.

->>>Tham khảo thêm : thành lập hộ kinh doanh cá thể

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!