Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh » Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty sang quận, huyện khác trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế (chi cục thuế) quản lý doanh nghiệp về thuế.

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Thông tư số 95/2016/TT-BTC, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện được thực hiện theo các bước sau:

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty sang quận, huyện khác trong cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dẫn đến việc thay đổi cơ quan thuế (chi cục thuế) quản lý doanh nghiệp về thuế. Vì vậy phải thực hiện thêm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 trước khi đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, cụ thể:

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế cũ, bao gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến, bao gồm:

– Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm theo mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016-TT/BTC do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Bước 3: Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả.

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC; gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh, cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

->>> Tham khảo thêm : thay đổi đăng ký kinh doanh

Thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty đến Phòng đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận trong phạm vi của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-1 ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Gửi 01 hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Trường hợp cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận nhanh chóng, Quý vị có thể liên hệ Luật sư Doanh nghiệp theo số 0981.378.999, trân trọng!

->>> Tham khảo thêm : thay đổi người đại diện theo pháp luật

->>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!