Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Blog Dịch Vụ Doanh Nghiep - Blog Tin Tức Doanh Nghiệp » Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Bạn chưa thành lập công ty cổ phần? Bạn đang muốn tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bạn vẫn đang gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký thay đổi người đại diện của doanh nghiệp? Bạn vẫn chưa lựa chọn được công ty nào phù hợp để yêu cầu nhờ tư vấn và hướng dẫn trình tự, thủ

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Bạn chưa thành lập công ty cổ phần? Bạn đang muốn tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật? Bạn vẫn đang gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký thay đổi người đại diện của doanh nghiệp? Bạn vẫn chưa lựa chọn được công ty nào phù hợp để yêu cầu nhờ tư vấn và hướng dẫn trình tự, thủ tục để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Hãy liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi, chúng tôi cam đoan giúp quý khách hàng thực hiện được thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật một cách nhanh chóng, hiệu quả, và đảm bảo uy tín, chất lượng.

Thanh-lap-Cong-ty-co-phan

Để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, cần thực hiện theo thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị Thông báo

Nội dung thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (nếu doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

– Họ, tên, chức danh, địa chỉ thường trú, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế, bổ sung làm đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;

– Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

Thanh-lap-Doanh-nghiep

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo như bước 1;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế, bổ sung làm người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;

– Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty, công ty cổ phần phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoại trừ họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty cổ phần phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị của công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp tại bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét, kiểm tra hồ sơ đăng ký của công ty cổ phần và giải quyết hồ sơ cho công ty.

Bước 5: Kết quả

  • Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện của công ty cổ phần hợp lệ thì công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần chưa hợp lệ thì công ty sẽ nhận được Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Công ty luật hoàng phi cung cấp thêm các dịch vụ sau :

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!