Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Theo pháp luật quy định hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản và không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, để tránh các rủi ro, tranh chấp liên quan đến tài sản thuê nhiều người lựa chọn công chứng hợp đồng. Vậy thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà như thế nào?
Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà dưới đây.
Tìm hiểu khái quát về công

Theo pháp luật quy định hợp đồng thuê nhà phải được lập thành văn bản và không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, để tránh các rủi ro, tranh chấp liên quan đến tài sản thuê nhiều người lựa chọn công chứng hợp đồng. Vậy thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà như thế nào?

Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà dưới đây.

Tìm hiểu khái quát về công chứng hợp đồng thuê nhà

Trước hết, ta hiểu Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014 hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu công chứng. Tuy nhiên, hợp đồng thuê nhà có công chứng sẽ có giá trị pháp lý tốt hơn, hạn chế được phần nào rủi ro, tranh chấp xảy ra cho các bên.

Thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng thuê nhà có công chứng được xác định dựa theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Luật nhà ở 2014 về các trường hợp hợp đồng về nhà ở bắt buộc phải công chứng thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công chứng hợp đồng.

Điều 42 Luật Công chứng 2014 quy định: “Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”

Theo đó, bên thuê nhà và cho thuê nhà phải công chứng tại phòng công chứng có trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà thuê.

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà được tiến hành theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ công chứng hợp đồng thuê nhà

Bên yêu cầu nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng, gồm:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở; bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ Hợp đồng (trường hợp tự soạn thảo sẵn).

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có. Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ

Khi tiếp nhận yêu cầu công chứng thì công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ:

– Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung theo quy định.

Công chứng viên giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp đồng.

Bước 3: Thực hiện công chứng

– Công chứng viên soạn thảo hợp đồng nếu các bên yêu cầu tổ chức công chứng soạn thảo hợp đồng hoặc kiểm tra dự thảo hợp đồng các bên đã soạn sẵn.

– Người yêu cầu công chứng đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận vào hợp đồng.

– Người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng, phải ký trước mặt công chứng viên.

– Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.

– Công chứng viên ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Thời hạn giải quyết và lệ phí công chứng hợp đồng thuê nhà

Thứ nhất: Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết việc Công chứng hợp đồng thuê nhà là trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là hộ gia đình, cá nhân.

Nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Thứ hai: Lệ phí công chứng hợp đồng thuê nhà

Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 2014 người nộp phí công chứng là người yêu cầu công chứng. Tuy nhiên, các bên được phép thỏa thuận về người nộp phí.

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 4 Thông tư Số: 257/2016/TT-BTC mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê nhà được quy định như sau:

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê) Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 40 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 80 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Trên đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc nội dung liên quan đến Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà. Hy vọng bài viết này giúp bạn giải đáp thắc mắc và nắm được các thông tin cần thiết.

->>> Tham khảo thêm : Giấy ủy quyền

->>> Tham khảo thêm : Giấy giới thiệu

->>> Tham khảo thêm : Lý lịch tư pháp

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!