Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Hỏi đáp » Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ?

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ?

“Thế nào là doanh nghiệp nhỉ, doanh nghiệp siêu nhỏ?” TBT Việt Nam xin gửi những thông tin vô cùng hữu ích tới quý vị:

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp siêu nhỏ đều giữ vai trò vô cùng quan trọng và đem lại nguồn thu lớn cho quốc gia. Do đó, nhiều cá nhân, tổ chức giành nhiều sự quan tâm đối với hai loại mô hình doanh nghiệp này.

Để giúp quý độc giải nắm rõ được “Thế nào là doanh nghiệp nhỉ, doanh nghiệp siêu nhỏ?”, TBT Việt Nam xin gửi những thông tin vô cùng hữu ích tới quý vị:

Doanh nghiệp nhỏ là gì?

Doanh nghiệp nhỏ là một tổ chức kinh tế, có tài sản riêng, có tên riêng có quy mô hoạt động với số vốn, số lượng lao động nhỏ và khối lượng tương đối thấp về doanh số bán hàng.

Doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật hiện hành thì có những tiêu chí xác định như sau:

– Về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:

Số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm có thể được hiểu là số lượng người lao động tham gia lao động trong doanh nghiệp được trả lương và được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về lao động và bảo hiểm, chia cho số tháng trong năm; hoặc số tháng hoạt động của doanh nghiệp trong năm đối với trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới một năm.

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 100 lao động.

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ không quá 50 lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

– Về tổng doanh thu một năm của doanh nghiệp nhỏ:

Nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ có thể được hiểu là nguồn để tạo nên tài sản của doanh nghiệp. Nguồn vốn phát sinh từ việc đóng góp tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp và nguồn vốn vay mượn từ bên ngoài.

Tổng doanh thu của doanh nghiệp được xác định thông qua Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền năm trước đó.

Nếu doanh nghiệp nhỏ mà có hoạt động kinh doanh trong nhiều ngành nghề lĩnh vực thì có thể xác định ngành nghề hoạt động chính của doanh nghiệp đó thông qua doanh thu và số lao động của doanh nghiệp.

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng không quá 50 tỷ đồng, hoặc tổng nguồn vốn hoạt động không lớn hơn 20 tỷ đồng.

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng/năm

>>>>>> Tham khảo thêm: Thành lập Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp siêu nhỏ là mô hình doanh nghiệp thuộc mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan, tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ được hiểu như sau:

– Về số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, lĩnh vực công nghiệp xây dựng và lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

– Về tổng doanh thu của năm, hoặc tổng nguồn vốn

+ Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp xây dựng không vượt quá 3 tỷ đồng.

+ Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tổng doanh thu một năm không vượt quá 10 tỷ đồng, hoặc nguồn vốn không vượt quá 3 tỷ đồng.

Ví dụ về doanh nghiệp nhỏ

Để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp nhỏ cũng như xác định chính xác về mô hình doanh nghiệp nhỏ, quý độc giả có thể tham khảo thông qua ví dụ dưới đây:

– Doanh nghiệp X hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là sản xuất lúa gạo, có doanh thu bán hàng đạt 18 tỷ đồng/năm được thể hiện trong Báo cáo tài chính của năm trước liền kề nộp cho cơ quan quản lý về thuế. Ngoài ra, doanh nghiệp X có số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm của doanh nghiệp là 95 lao động.

Như vây, doanh nghiệp X phù hợp với tiêu chí được xác định là doanh nghiệp nhỏ là doanh thu dưới 100 tỷ đồng và dưới 100 lao động với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phân biệt giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ

Như đã phân tích ở trên, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, để phân biệt giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ chủ yếu thông qua tiêu chí về lao động, tổng doanh thu, nguồn vốn tương ứng trong từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đó.

– Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

+ Doanh nghiệp nhỏ có số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ không quá 100 người. Có tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng, hoặc có nguồn vốn doanh nghiệp không quá 3 tỷ.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm dưới 10 người, có tổng doanh thu năm hoặc nguồn vốn từ 3 tỷ đồng trở xuống.

– Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ:

+ Doanh nghiệp nhỏ có số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người. Tổng doanh thu hằng năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.

+ Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao dộng không quá 10 người tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm. Có tổng doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng/năm.

>>>>> Tham khảo: Thành lập Công ty TNHH

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!