Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Hỏi đáp » Quy định góp vốn điều lệ công ty cổ phần

Quy định góp vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong công ty, đây là cơ sở xác định tỷ lệ phần sở hữu cổ đông của công ty. Thông qua đó để xác định việc phân chia quyền, lợi ích hợp pháp, nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty.

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà có quy định khác nhau về cách thức góp vốn điều lệ. Khi tham gia góp vốn không chỉ riêng ở công ty cổ phần mà ở tất cả các loại hình công ty khác Quí vị cần phải được cung cấp thông tin chính xác theo quy định pháp luật hiện hành để tránh trường hợp rủi ro.

Trong bài viết này Luật sư Doanh nghiệp cung cấp thông tin về Quy định góp vốn điều lệ công ty cổ phần  tới Quí vị.

Thời hạn góp vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo các quy định pháp luật về Doanh nghiệp hiện hành, thời hạn về góp vốn điều lệ của các loại hình doanh nghiệp là giống nhau trong đó có công ty cổ phần và được quy định như sau: Cổ đông của công ty cổ phần phải thanh toán số cổ phần cho công ty đủ và đúng loại tài sản như cam kết hoặc đăng ký khi thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, cổ đông chưa góp hoặc chưa góp đủ phần vốn điều lệ theo cam kết chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết góp đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ đóng vai trò quan trọng trong công ty, đây là cơ sở xác định tỷ lệ phần sở hữu cổ đông của công ty. Thông qua đó  để xác định việc phân chia quyền, lợi  ích hợp pháp, nghĩa vụ giữa các thành viên, cổ đông trong công ty.

Tại công ty cổ phần , thành viên phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Và các cổ đông có số biểu quyết tương ứng với phần vốn góp và chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã đủ nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với các chủ thể liên quan.

Phần tiếp theo của bài viết Quy định góp vốn điều lệ công ty cổ phần Luật sư Doanh nghiệp cung cấp thông tin về các phương thức tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các phương thức huy động vốn để tăng vốn điều lệ là gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành có ba phương thức huy động vốn để tăng vốn điều lệ như sau: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Chào bán cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ.

Mỗi một phương thức đều có những đặc điểm và quy trình thủ tục khác nhau, Luật sư Doanh nghiệp cung cấp những thông tin cơ bản như sau.

Thứ nhất: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Đây là phương thức huy động vốn của các thành viên trong công ty mà tăng lượng cổ phần trong công ty.

Cách huy động này không  làm tăng số lượng cô đông của công ty song vẫn làm tăng vốn điều lệ, đó  được coi là chính sách ưu tiên của công ty dành cho những người đã gắn bó  với công ty. Hình thức này còn được gọi là huy động vốn từ nội bộ công ty.

Thứ hai: Chào bán cổ phần ra công chúng

Phương thức chào bán cổ phần ra công chúng được thực hiện của pháp luật về Chứng khoán của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện. Đây là hình thức huy động  vốn từ bên ngoài một cách rộng rãi. Phương thức này không chỉ làm tăng số lượng vốn điều lệ trong công ty mà còn làm tăng số lượng thành viên cổ đông trong công ty.

Thứ ba: Chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương thức này dành cho loại hình công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng huy động vốn từ bên ngoài

Từ những phân tích trên Luật sư Doanh nghiệp mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Quy định góp vốn điều lệ công ty cổ phần Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0981.378.999.

->>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!