Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu tiền?

Mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu tiền?

Mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu tiền? Hồ sơ chi phí thủ tục như thế nào ? Cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây.

Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định bài hát là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả, khi bạn muốn sử dụng bài hát của người khác vào mục đích riêng thì cần mua bản quyền bài hát để không vi phạm bản quyền. Vậy mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc các nội dung cần thiết liên quan.

Quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với bài hát

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) tác phẩm âm nhạc là một trong những loại hình được bảo hộ quyền tác giả. Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc (bài hát) phát sinh từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không bắt buộc phải đăng ký hay công bố.

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Trong đó, Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

 1. Đặt tên cho tác phẩm;
 2. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
 3. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
 4. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản cụ thể bao gồm các quyền:

+ Làm tác phẩm phái sinh;

+ Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

+ Sao chép tác phẩm;

+ Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

+ Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Các quyền tài sản theo quy định do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

->>> Tham khảo thêm : Đăng ký bản quyền bài hát

Các trường hợp sử dụng bài hát theo quy định của pháp luật

– Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định các trường hợp sử dụng bài hát đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao gồm:

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

+ Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

+ Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

+ Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy

+ Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

+ Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

– Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định các trường hợp sử dụng bài hát đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng theo quy định của Chính phủ.

Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Mua bản quyền bài hát là gì?

Theo thuật ngữ pháp lý, mua bản quyền bài hát thực chất là việc chuyển nhượng quyền tác giả hoặc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.

Trong đó, bạn có thể mua bản quyền bài hát theo hai hình thức:

Thứ nhất: Chuyển nhượng quyền tác giả

Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền:

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (khoản 3 Điều 19) ,

+ Quyền tài sản (Điều 20)

Về Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
 2. b) Căn cứ chuyển nhượng;
 3. c) Giá, phương thức thanh toán;
 4. d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Thứ hai:  Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn bộ các quyền:

+ Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (khoản 3 Điều 19) ,

+ Quyền tài sản (Điều 20)

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 2. b) Căn cứ chuyển quyền;
 3. c) Phạm vi chuyển giao quyền;
 4. d) Giá, phương thức thanh toán;

đ) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 1. e) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

Lưu ý:

Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả có quyền chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền tác giả đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hợp đồng sử dụng quyền tác giả, được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Mức giá mua bản quyền bài hát

Mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu tiền chắc hẳn là thắc mắc của khá nhiều người. Tuy nhiên, mức giá mua bản quyền bài hát là do thỏa thuận giữa các bên khi thực hiện chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng tác giả.

Trong đó, mức giá, phương thức thanh toán là một trong những nội dung được ghi trong hợp đồng chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng tác giả. Như vậy, mỗi bài hát sẽ có mức giá bản quyền khác nhau mà không có một mức giá cố định cho việc mua bản quyền bài hát.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Mua bản quyền bài hát giá bao nhiêu tiền? Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.

->>> Tham khảo thêm : Đăng ký bản quyền âm nhạc

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!