Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Chưa được phân loại » Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Qua bài viết này, Luật sư Doanh nghiệp sẽ cung cấp Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất để khách hàng tham khảo.

Nền kinh tế phát triển là lúc việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng được đẩy mạnh. Chính vì vậy, các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, các loại hình doanh nghiệp cũng đa dạng hơn. Với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, các nhà đầu tư có nhu cầu càng lớn trong việc kinh doanh với quy mô lớn, chính vì vậy mà loại hình doanh nghiệp mà các nhà đầu tư lựa chọn nhiều hiện nay chính là mô hình công ty cổ phần.

Công ty cổ phần với những đặc điểm nổi trội hơn các loại hình doanh nghiệp khác đã đang và ngày càng được các nhà đầu tư trong và ngoài lược lựa chọn làm loại hình kinh doanh.

Để thành lập công ty cổ phần, trước hết cần có quyết định thành lập công ty cổ phần của Đại hội đồng cổ đông, đây là việc mag không phải cá nhân nào trong doanh nghiệp cũng nắm được. Tại bài viết này Luật sư doanh nghiệp sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về việc thành lập công ty cũng như cung cấp cho bạn đọc Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất hiện nay.

Thành lập công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần có lẽ không còn là khái niệm xa lạ đối với các cá nhân, tập thể thực hiện hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần là một trong những laoij hình doanh nghiệp hiện nay, là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hoạt động dựa trên vốn góp của các cổ đông và chịu trách nhiệm hữu hạn trong giới hạn vốn góp của mình và công ty.

Công ty cổ phần mang những đặc điểm chung của một doanh nghiệp sau:

– Là một tổ chức kinh tế;

– Có tư cách pháp nhân, có tên riêng, trụ sở giao dịch và tài sản riêng;

– Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, có giấy phép kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng phân biệt Công ty cổ phần với những loại hình doanh nghiệp khác thông qua các đặc điểm sau:

– Công ty cổ phân được thành lập dựa trên vốn góp của cổ đông sáng lập công ty;

– Được hoạt động và phát triển một cách độc lập với chủ thể sở hữu của chính nó;

– Công ty cổ phần chia vốn điều lệ ra thành nhiều phần bằng nhau, được gọi là cổ phần;

– Những thành viên sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Cổ đông công ty cổ phần sé hưởng lợi tức phát sinh từ phần vốn đã góp vào công ty, đồng thời chịu trách nhiệm với các khoản vay nợ của công ty trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.

Mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần mới nhất 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…….., ngày…… tháng…   năm

 

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số….. ngày…/…./……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Góp vốn thành lập công ty cổ phần …………………với các nội dung sau:

1……………………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ Công ty

……………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của công ty

……………………………………………………………………………

Điều 4. Thời gian thực hiện……………………………………………………………….

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần

Để soạn quyết định thành lập Công ty, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu và điềm thông tin theo mẫu quyết định thành lập công ty cổ phần ở trên.

Nếu còn vấn đề gic thắc mắc liên quan đến việc soạn Quyết định thành lập Công ty cổ phần, quý khách có thể gọi đến số Hotline 1900 6557 để được hướng dẫn chi tiết

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!