Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh » Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Chúng tôi có một số Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật với một số trường hợp đặc biệt thì Khách hàng lưu ý như sau

Người đại diện pháp luật doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Song trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể vì những lý do chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên nhiều người chưa biết cách thực hiện thủ tục thay đổi để được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận. Hiểu được điều đó, chúng tôi Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 50 của Nghị định số: 01/2021/NĐ-CP, cụ thể Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Chúng tôi có một số Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật với một số trường hợp đặc biệt thì Khách hàng lưu ý như sau:

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khi này nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

– Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân quy định tại Khoản 2 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong khoảng 03 ngày làm việc.

>>>>> Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu thay đổi thông tin người đại diện pháp luật

Do Luật doanh nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2021 nên hiện nay mới chỉ có Nghị định 01/2021 ban hành ngày 04 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh… chứ hiện tại chưa có thông tư quy định sử dụng các biểu mẫu trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến Doanh nghiệp.

Tuy nhiên dựa trên Thông tin chúng tôi tìm hiểu tại Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hay trên các trang chủ của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương thì các Sở đều có Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Phụ lục II- 2 và kèm mẫu đính kèm. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến Khách hàng về biểu mẫu đó là:

PHỤ LỤC II-2

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

  1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….. Giới tính: …………………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………….. /……. /……….. Dân tộc: …………………………………..  Quốc tịch: ..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

  1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………….. Giới tính: …………………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: …………..  Quốc tịch: ………………………………………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                                       □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                                            □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: …………… Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………….

Quốc gia: …………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có):……………………………………… Fax (nếu có): ……………………………………………………..

Email (nếu có): ………………………………………………………………… Website (nếu có): ……………………………………………………..

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi họ tên)3

>>>>> Tham khảo thêm bài viết: Thay đổi giám đốc công ty

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!