Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Eximbank lên kế hoạch “đòi lại” gần 52 tỷ đồng thù lao chi vượt từ “sếp” cũ

Eximbank lên kế hoạch “đòi lại” gần 52 tỷ đồng thù lao chi vượt từ “sếp” cũ

Giai đoạn 2013-2015, Eximbank đã chi vượt hơn 82,5 tỷ đồng tiền thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tuy nhiên, theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông sắp tới, ngân hàng này dự kiến sẽ chỉ đòi lại 51,9 tỷ đồng.

Theo dự thảo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) về việc xử lý thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) các năm 2013, 2014, 2015 dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017, tổng thù lao mà dàn lãnh đạo cũ của ngân hàng này đã nhận vượt từ 2013 đến 2015 cần phải thu hồi là 82,56 tỷ đồng.

Cụ thể, theo nội dung tờ trình, trong năm 2013, Nghị quyết ĐHĐCĐ duyệt tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2013, lợi nhuận sau thuế của Eximbank đạt 658,7 tỷ đồng, tương ứng quỹ thù lao được hưởng là 9,88 tỷ đồng. Tuy nhiên, thù lao đã thực chi trong năm 2013 lên tới 34,4 tỷ đồng, vượt 24,5 tỷ đồng.

Việc đòi lại thù lao từ dàn lãnh đạo cũ là sự kiện hy hữu xảy ra tại các doanh nghiệp

Việc đòi lại thù lao từ dàn lãnh đạo cũ là sự kiện hy hữu xảy ra tại các doanh nghiệp

Sang năm 2014, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt vẫn là 1,5% lợi nhuận sau thuế. Thực tế, do phải trích lập dự phòng rủi ro nên lợi nhuận năm 2014 của ngân hàng này còn lại thấp, chỉ đạt 56,1 tỷ đồng và quỹ thù lao được hưởng là 841,26 triệu đồng. Thế nhưng, thù lao thực chi lại lên tới 34,9 tỷ đồng, vượt hơn 34 tỷ đồng.

Năm 2015, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế. Trong năm này, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng chỉ đạt 40 tỷ đồng, nên quỹ thù lao được hưởng giảm còn 599,9 triệu đồng. Thù lao thực chi trong năm 2015 tiếp tục vượt 23,99 tỷ đồng với mức 24,59 tỷ đồng.

Như vậy, trong 3 năm từ 2013 đến 2015, Eximbank đã chi tổng cộng khoảng 94 tỷ đồng thù lao cho HĐQT và BKS, trong khi tổng mức phải chi theo quy định chỉ là 11,3 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này đã chi vượt 82,56 tỷ đồng cho dàn lãnh đạo cũ.

      

Tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS của Eximbank giai đoạn 2013-2015

Theo đánh giá của HĐQT Eximbank thì trong thời kỳ 2013-2015, HĐQT và BKS đã nỗ lực để lãnh đạo ngân hàng, song kết quả kinh doanh không đạt được như kế hoạch đề ra. Do vậy, mức ứng trước thù lao cho HĐQT và BKS đã vượt quá mức được hưởng theo quy định.

Xét thấy cần phải có một mức thù lao tối thiểu để đảm bảo hoạt động của HĐQT và BKS nên tại tờ trình lần này, HĐQT Eximbank đã trình ĐHĐCĐ phê duyệt tổng mức thù lao trong các năm 2013, 2014, 2015 là 14 tỷ đồng/năm (trong đó, 10 tỷ đồng/năm cho HĐQT và 4 tỷ đồng/năm cho BKS). Tổng mức thù lao được chia đều cho các thanh viên trong từng nhóm.

“Đối với số đã nhận vượt còn lại gần 51,9 tỷ đồng, Eximbank sẽ yêu cầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ trước phải nộp lại” – nội dung tờ trình nêu.

Từ năm 2013 đến năm 2015, người nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank là ông Lê Hùng Dũng và ông Đặng Hữu Tiến là Trưởng ban BKS.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!