Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ thành lập Công ty » Chuyển Đổi Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Thành Công Ty Cổ Phần

Chuyển Đổi Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập Thành Công Ty Cổ Phần

Đơn vị sự nghiệp công lập muốn chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần cần tuân thủ theo trình tự, thủ tục và điều kiện do luật quy định.

Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập theo nhiều hình thức khác nhau. Trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi, cần đáp ứng các điều kiện nào? Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi ra sao? Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp kiến thức pháp lý xoay quanh vấn đề chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tới khách hàng.

1.Điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi do Thủ tướng Chính Phủ quy định cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

-Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi;

-Thuộc danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

– Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

2.Trình tự, thủ tục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Các hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

-Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

-Bán một phần vốn nhà nước hiện có.

-Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phương thức bán cổ phần lần đầu:

+ Bán đấu giá công khai

+ Bảo lãnh phát hành

+ Thỏa thuận trực tiếp.

3.Hỗ trợ của Luật Hoàng Phi trong việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

-Cung cấp cho khách hàng danh sách ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (20 ngành, lĩnh vực);

-Tư vấn quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập sau khu chuyển đổi thành công ty cổ phần;

-Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo các hình thức khác nhau;

-Hỗ trợ khách hàng xây dựng phương án sử dụng lao động sau khí có quyết định công bố giá trị đơn vị sự nghiệp công lập;

-Cung cấp phương pháp áp dụng và căn cứ xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập;

-Hướng dẫn các công việc phải thực hiện  sau khi nhận được quyết định thực hiện chuyển đổi của cơ quan có thẩm quyền (kiểm kê, phân loại tài sản,…);

– Cung cấp cho khách hàng những chính sách ưu đãi khi thực hiện chuyển đổi sang công ty cổ phần;

Mọi thắc mắc về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần, xin vui lòng liên hệ qua email lienhe@luathoangphi.vn để được giải đáp nhanh nhất!

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!