Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ giấy phép doanh nghiệp » Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không?

Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không?

Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ giải đáp. Trân trọng!

Khi tư vấn pháp luật về thương mại, chúng tôi nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng là các chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, có cơ hội tháo gỡ những khó khăn về pháp lý cho Khách hàng. Gần đây, một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm là Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không? Để giúp Quý vị làm sáng tỏ thắc mắc này, chúng tôi thực hiện bài chia sẻ, do đó, Quý vị đừng bỏ qua!

Chương trình chiết khấu là gì?

Chiết khấu được hiểu là một hình thức giảm giá niêm yết của một sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Chiết khấu được coi là một chiến lược marketing về giá và thường xuyên được sử dụng trong kinh doanh.

Dưới góc độ pháp lý, chiết khấu được hiểu dưới hai hình thức: chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán. Theo Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 14 doanh thu và thu nhập khác (Ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì:

– Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

– Chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không?

Điều 92 Luật thương mại hiện hành quy định về các hình thức khuyến mại như sau:

  1. Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.
  2. Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.
  3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
  4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.
  5. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.
  7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
  8. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.
  9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày  22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Hoạt động xúc tiến thương mại không giải thích chiết khấu là hình thức khuyến mại khác theo khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại. Nói cách khác, Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại không quy định chiết khấu thương mại là một hình thức khuyến mại.

Trước khi thực hiện khuyến mại theo các hình thức, thương nhân phải thực hiện việc thông báo khuyến mại hoặc đăng ký khuyến mại theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Do chiết khấu không phải là hình thức khuyến mại, với câu hỏi Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không?, chúng tôi xin trả lời: khi thực hiện hoạt động chiết khấu thương mại, thương nhân không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo/ đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, thương nhân cần tham khảo các quy định của pháp luật về kế toán và tài chính khi thực hiện chính sách chiết khấu của mình.

Khi nào phải đăng ký khuyến mại?

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày  22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Hoạt động xúc tiến thương mại quy định: Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định này và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Như vậy, các trường hợp phải đăng ký khuyến mại hiện nay gồm:

– Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP – Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).

– Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức khác theo Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

Với chương trình khuyến mại khác, Quý vị lưu ý thủ tục thông báo khuyến mại theo quy định pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi giúp Quý vị làm rõ Chương trình chiết khấu có phải đăng ký Sở Công thương không? Trường hợp có những vướng mắc có liên quan đến chương trình khuyến mại, thực hiện chương trình khuyến mại, Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi qua hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ giải đáp. Trân trọng!

->>>> Tham khảo thêm: Đăng ký mã vạch sản phẩm

->>>> Tham khảo thêm: Công bố mỹ phẩm

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!