Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017

Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (được Quốc hội thông qua vào chiều hôm nay – ngày 11 tháng 11 năm 2016).

Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện việc tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2017 (mức lương cơ sở hiện hành là 1.210.000 đồng/tháng).

Như vậy, trong thời gian tới Chính phủ sẽ hiện thực hóa nội dung nêu trên bằng việc ban hành Nghị định mới để thay thế cho Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Để thực hiện được nội dung này Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao tự cân đối để bố trí nguồn tăng mức lương cơ sở.

news3

Nội dung cơ bản của Nghị định 47/2016/NĐ-CP như sau:

Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

1. Đối tượng áp dụng

Người hưởng lương, phụ cấp tại Điều 1 Nghị định 47 bao gồm:

– Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

– Cán bộ, công chức cấp xã tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo Luật Viên chức năm 2010.

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, theo Nghị định số 47/2016 gồm:

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP;

+ Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc CAND.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Ngoài ra, theo Nghị định 47 năm 2016, còn người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

2. Mức lương cơ sở

– Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

+ Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo pháp luật đối với các đối tượng tại Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP;

+ Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

+ Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

– Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

– Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng NSNN, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định 47 có hiệu lực từ ngày 15/07/2016.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!