Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Tin Tức Đời Sống Pháp Luật » Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Ở mỗi doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính, là công cụ quan trọng nhất để quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình sản xuất, vì vậy nó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy quả trình sản xuất  phát triển. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết với chủ đề tài chính

Ở mỗi doanh nghiệp, Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan trọng của hệ thống tài chính, là công cụ quan trọng nhất để quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính có tác dụng tích cực hoặc tiêu cực đến quá trình sản xuất, vì vậy nó có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy quả trình sản xuất  phát triển. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết với chủ đề tài chính doanh nghiệp là gì? dưới đây sẽ đưa tới Quý bạn đọc những thông tin cần thiết.

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là thuật ngữ dùng để mô tả các hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp. Theo đó, các hoạt động này liên quan đến việc huy động vốn và sử dụng nguồn vốn đó để tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi nhuận cho chủ sở hữu công ty.

Phần tiếp theo của bài viết tài chính doanh nghiệp là gì? sẽ giúp Quý bạn đọc hiểu hơn về chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp.

->>> Tham khảo thêm : Thay đổi đăng ký kinh doanh

Chức năng của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp có những chức năng sau đây:

– Tạo vốn và luân chuyển vốn: Bảo đảm vốn hoạt động của doanh nghiệp luôn có đủ và ổn định, đáp ứng kịp thời cho sản xuất kinh doanh

– Phân phối lại thu nhập: Nhằm cân đối lại nguồn vốn cho hợp lý, biết cách sử dụng đồng tiền lời sao cho có hiệu quả nhất, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

– Kiểm tra giám sát quá trình luân chuyển vốn: Nhờ chức năng này mà bộ phận tài chính doanh nghiệp có thể đưa ra được các đề xuất thích hợp tới người quản lý công ty liên quan đến các vấn đề nâng cao tính hiệu quả trong việc kiểm soát đồng vốn.

– Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp có vai trò trong việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và có hiệu quả. Việc tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm có hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, yêu cầu của các quy luật kinh tế đã đặt ra trước mắt của mỗi doanh nghiệp những chuẩn mực hết sức khắt khe.

–  Tài chính doanh nghiệp là một công cụ khai thác, thu hút các nguồn tài chính nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của doanh nghiệp.

-Tài chính doanh nghiệp có vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết sản xuất kinh doanh. Vai trò kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh nghiệp được thể hiện đậm nét nhất ở việc tạo ra sức mua hợp lý để thu hút vốn đồng thời cũng phải xác định giá bán hợp lý khi phát hành cổ phiếu, bán hàng hóa, dịch vụ.

– Tài chính doanh nghiệp là công cụ hiệu quả để kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải phản ánh thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông qua các chỉ tiêu như: hệ số nợ, hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu thành phần vốn.

Nguyên tắc tổ chức tài chính doanh nghiệp

– Tôn trọng pháp luật: Mọi hoạt động tài doanh nghiệp từ khâu lập các dự án tài chính đến khâu tổ chức thực hiện các dự án đều phải chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

– Quản lý có kế hoạch: Mọi hoạt động tài chính từ khâu huy động vốn đến khâu sử dụng vốn đều phải được lập kế hoạch cụ thể, bao gồm các kế hoạch ngắn hạn, trung và dài hạn.

– Hoạt động có hiệu quả: Bộ phận tài chính doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả thì mới tác động tích cực đến các hoạt động khác của doanh nghiệp. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thu chi của doanh nghiệp đó.

Trên đây là bài viết với chủ đề tài chính doanh nghiệp là gì? Chúng tôi hy vọng bài viết đã đưa tới Quý bạn đọc cái nhìn tổng quát nhất về tài chính doanh nghiệp. Trường hợp còn bất cứ thắc mắc nào liên quan tới vấn đề này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn và hỗ trợ một cách cụ thể nhất.

->>> Tham khảo thêm : Thành lập doanh nghiệp

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!