Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Biểu mẫu

Biểu mẫu

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là mẫu giấy chứng nhận cho doanh nghiệp TNHH một thành viên. Mẫu giấy chứng nhận dành cho doanh nghiệp để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thành lập Công ty

Xem thêm >

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền - Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh

Xem thêm >

Mẫu thông báo về cơ quan thuế quản lý

Luật Sư Doanh Nghiệp xin giới thiệu Mẫu thông báo về cơ quan thuế quản

Xem thêm >

Mẫu Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Xem thêm >

Mẫu Giấy xác nhận Doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn

Quay trở lại hoạt động trước thời hạn hay tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn đã thông báo là việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sau khi đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh mong

Xem thêm >

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Sư Doanh Nghiệp xin giới thiệu Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên để Quý khách hàng tham

Xem thêm >

Mẫu Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Luật sư Doanh nghiệp xin giới thiệu mẫu Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục II-8) ban hành kèm theo Công văn số 4211/BKHĐT- ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để

Xem thêm >

Mẫu Danh sách cổ đông sáng lập Công ty

Cổ đông sáng lập Công ty là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần. Luật sư doanh nghiệp xin giới thiệu mẫu danh sách cổ đông sáng lập Công

Xem thêm >

Mẫu Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung đầy đủ các thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các thông tin: số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin

Xem thêm >

Mẫu Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp. Đây là bằng chứng pháp lý cho sự tồn tại của doanh nghiệp cũng là tài liệu cần thiết

Xem thêm >

Mẫu Giấy xác nhận cho thuê Doanh nghiệp tư nhân

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-6, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) được cập nhật/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh

Xem thêm >

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở

Xem thêm >

Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ ĐKDN qua mạng điện tử

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 28, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp

Xem thêm >

Mẫu Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu Phụ lục I-8, mẫu danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài của phụ lục kèm theo công văn số 4211/BKHDT hướng dẫn về đăng ký thành lập công ty theo luật doanh nghiệp

Xem thêm >

Mẫu Thông báo về việc Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt tồn tại

Mẫu Phụ lục II-24 Mẫu thông báo Về việc giải thể doanh nghiệp kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp 2014

Xem thêm >

Mẫu Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh được quy định tại Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh

Xem thêm >

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

Hơn 3000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!